Augustenborg

Slotsby med velbevarede hofhuse

Augustenborg bo og slot hænger i dén grad sammen. Byen er opstået omkring slottet, som blev opført i 1660, og i mange år var det primært hoffets ansatte og håndværkere, der leverede varer til slottet, der udgjorde beboerne i Augustenborg by.

Det kan varmt anbefales at tage en rundtur i den lille by med det store slot. Naturligvis for at se slottet og den imponerende slotshave, der ligger ud til Augustenborg Fjord. Men også for at kigge nærmere på de mange velbevarede huse, der opstod omkring slottet især i slutningen af 1700-tallet.

Fra hertugbolig til sindssygehospital

Det gule Augustenborg Slot er lidt af en barokperle, som stod færdig i 1776. Her har seks generationer af en slesvigsk hertugfamilie boet, indtil de i 1848 måtte flygte fra deres hjem på bagkant af 1. Slesvigske krig.

Siden har slottet været beboet af først preussiske lærer-studerende og sidenhen sindssyge, inden bygningerne i blev indtaget af ansatte fra Landbrugsstyrelsen.

Læs mere

Byrundtur

Augustenborg er en lille by, som i høj grad er defineret af slottet. En byrundtur er dermed næsten ensbetydende med et besøg på slottet og i den fine slotshave. Men læg også mærke til de mange velbevarede 1700-talshuse i gaderne Slotsallé og Storegade. De grundmurede huse er oprindeligt opført til at huse hoffets personale, og mange er opført i slesvigsk stil med farverige døre og fine karnapper.

Kig også ned til den lille havn, der er anlagt for enden af Augustenborg Fjord. Her er der et hyggeligt havnemiljø.

Augustenborg Slot

Det store barokslot er den helt store seværdighed i Augustenborg og hele fundamentet for byen. Der har været slot på grunden siden 1660, hvor den første hertug af Augustenborg, Ernst Günther opførte et slot i bindingsværk. De nuværende bygninger stammer dog fra 1776, da hertug Frederik Christian 1. ønskede at opføre et moderne slot i tidens barokstil.

Hertugslægten boede på slottet indtil 1848, hvor de valgte at forlade området på grund af 1. slesvigske krig. Da Sønderjylland tilhørte Preussen, var slottet omdannet til kvindeseminarium. Da området igen blev dansk, dannede de smukke bygninger ramme om et sindssygehospital, som var i funktion frem til 2015. Herefter rykkede Landbrugsstyrelsen ind.

Der er ikke offentlig adgang til selve slottet, men kan han kigge ind i slotskirken, ligesom der er indrettet et lille museum i den imponerende portbygning. Til gengæld er der fri adgang til den omfattende slotspark, som byder på mange gamle og sjældne træer. Du kan blandt andet se ”H.C. Andersens Lind”, hvorunder den berømte eventyrdigter efter sigende ofte sad på en bænk, når han besøgte hertugfamilien på slottet.

Augustiana

Bag slottet ligger kunsthallen Augustiana med den tilhørende skulpturpark. Selve hovedbygningen ligger i et gammelt palæ fra 1700-tallet.

Indbyggertal (2022)

Augustenborg: 3171
Sønderborg Kommune: 73.711

Vigtige årstal

1200-tallet: Borgen Brovold anlægges
1660: Det første slot bygges
1764: Byen får status som flække
1776: Det nuværende slot opføres
1848: Hertugfamilien forlader byen

Byens historie i korte træk

Der har været fundet spor efter en borg øst for Augustenborg Fjord. Borgen Brovold stammede fra 1200-tallet, og den var suppleret med øvrig bebyggelse omkring anlægget. Området blev dog forladt, og selve byen Augustenborg opstod først i forbindelse med opførelsen af Augustenborg Slot i 1660.

I 1651 blev området solgt til den slesvigske hertugfamilie, som små ti år senere opførte et slot, som blev opkaldt efter hertuginde Augusta. Rundt om slottet kom der flere bygninger til, og byen Augustenborg opstod så småt.

I starten af byens liv var det primært slottets ansatte, der boede i Augustenborg. Men i 1764 fik byen status som flække og dermed tilladelse til at drive håndværk. Det var dog stadig primært ansatte på slottet, der boede i byen, og erhvervslivet servicerede først og fremmest slottet.

I 1848 blev hertugfamilien fordrevet fra byen som en konsekvens af 1. Slesvigske krig. Her stod familien nemlig i spidsen for det slesvig-holstenske oprør mod Danmark, og det brød de lokale dansksindede sig ikke om. Slottet overgik til den danske stat.

Da Augustenborg og resten af Sønderjylland blev en del af Preussen efter 1864, blev slottet omdannet til kvindeseminarium. Ved Genforeningen i 1920 skiftede slottet igen funktion, og blev til sindssygeanstalt. Fra 2015 har Landbrugsstyrelsen boet på slottet.

(Annonce)

Tag med på en byrundtur

Byrundtur

Augustenborg er en lille by, som i høj grad er defineret af slottet. En byrundtur er dermed næsten ensbetydende med et besøg på slottet og i den fine slotshave. Men læg også mærke til de mange velbevarede 1700-talshuse i gaderne Slotsallé og Storegade. De grundmurede huse er oprindeligt opført til at huse hoffets personale, og mange er opført i slesvigsk stil med farverige døre og fine karnapper.

Kig også ned til den lille havn, der er anlagt for enden af Augustenborg Fjord. Her er der et hyggeligt havnemiljø.

Seværdigheder

Augustenborg Slot

Det store barokslot er den helt store seværdighed i Augustenborg og hele fundamentet for byen. Der har været slot på grunden siden 1660, hvor den første hertug af Augustenborg, Ernst Günther opførte et slot i bindingsværk. De nuværende bygninger stammer dog fra 1776, da hertug Frederik Christian 1. ønskede at opføre et moderne slot i tidens barokstil.

Hertugslægten boede på slottet indtil 1848, hvor de valgte at forlade området på grund af 1. slesvigske krig. Da Sønderjylland tilhørte Preussen, var slottet omdannet til kvindeseminarium. Da området igen blev dansk, dannede de smukke bygninger ramme om et sindssygehospital, som var i funktion frem til 2015. Herefter rykkede Landbrugsstyrelsen ind.

Der er ikke offentlig adgang til selve slottet, men kan han kigge ind i slotskirken, ligesom der er indrettet et lille museum i den imponerende portbygning. Til gengæld er der fri adgang til den omfattende slotspark, som byder på mange gamle og sjældne træer. Du kan blandt andet se ”H.C. Andersens Lind”, hvorunder den berømte eventyrdigter efter sigende ofte sad på en bænk, når han besøgte hertugfamilien på slottet.

Fakta og historie

Indbyggertal (2021)

Augustenborg: 3202
Sønderborg Kommune: 73.831

Vigtige årstal

1200-tallet: Borgen Brovold anlægges

1660: Det første slot bygges

1764: Byen får status som flække

1776: Det nuværende slot opføres

1848: Hertugfamilien forlader byen

Byens historie i korte træk

Der har været fundet spor efter en borg øst for Augustenborg Fjord. Borgen Brovold stammede fra 1200-tallet, og den var suppleret med øvrig bebyggelse omkring anlægget. Området blev dog forladt, og selve byen Augustenborg opstod først i forbindelse med opførelsen af Augustenborg Slot i 1660.

I 1651 blev området solgt til den slesvigske hertugfamilie, som små ti år senere opførte et slot, som blev opkaldt efter hertuginde Augusta. Rundt om slottet kom der flere bygninger til, og byen Augustenborg opstod så småt.

I starten af byens liv var det primært slottets ansatte, der boede i Augustenborg. Men i 1764 fik byen status som flække og dermed tilladelse til at drive håndværk. Det var dog stadig primært ansatte på slottet, der boede i byen, og erhvervslivet servicerede først og fremmest slottet.

I 1848 blev hertugfamilien fordrevet fra byen som en konsekvens af 1. Slesvigske krig. Her stod familien nemlig i spidsen for det slesvig-holstenske oprør mod Danmark, og det brød de lokale dansksindede sig ikke om. Slottet overgik til den danske stat.

Da Augustenborg og resten af Sønderjylland blev en del af Preussen efter 1864, blev slottet omdannet til kvindeseminarium. Ved Genforeningen i 1920 skiftede slottet igen funktion, og blev til sindssygeanstalt. Fra 2015 har Landbrugsstyrelsen boet på slottet.

Billeder fra Augustenborg

Billeder fra Augustenborg

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Als Nørreskov

Læs mere

Gendarmstien

Læs mere

Kegnæs

Læs mere

Nordborg

Læs mere

Sønderborg

Læs mere

Aabenraa

Læs mere

Links og kort

Visit Sønderborg – info om slottet