Slotte og herregårde i Syd- og Sønderjylland

Den sydlige del af Jylland er forholdsvis fattig på herregårde. Til gengæld er her en del slotte, som hører under den danske krone og som vidner om, at området er en grænseregion, hvor der til tider har været brug for en magtfuld tilstedeværelse.

Koldinghus blev eksempelvis opført som en grænseborg mellem Danmark og Slesvig-Holsten, og det samme gjaldt Riberhus i Ribe og Sønderborg Slot.

Blandt de få herregårde i regionen træder Sønderskov ved Vejen frem som et smukt byggeri i herskabelige omgivelser, der bestemt er et besøg værd.

Læs mere om udvalgte slotte og herregårde:

Det imponerende Augustenborg Slot med det tilhørende grønne parkanlæg stjæler det meste af opmærksomheden i byen Augustenborg.

Der har været slot på grunden siden 1660, hvor den første hertug af Augustenborg, Ernst Günther opførte et slot i bindingsværk. De nuværende bygninger stammer dog fra 1776, da hertug Frederik Christian 1. ønskede at opføre et moderne slot i tidens barokstil.

Hertugslægten boede på slottet indtil 1848, hvor de valgte at forlade området på grund af 1. slesvigske krig.

Kvindeseminarium og sindssygehospital

I perioden, hvor Sønderjylland tilhørte Tyskland (Preussen, red.) var slottet omdannet til kvindeseminarium. Da området igen blev dansk i 1920, blev de smukke bygninger i stedet lavet om et sindssygehospital, som var i funktion frem til 2015.

Herefter rykkede Landbrugsstyrelsen ind.

Slottet i dag

Der er ikke offentlig adgang til selve slottet, men kan han kigge ind i slotskirken, ligesom der er indrettet et lille museum i den imponerende portbygning. Til gengæld er der fri adgang til den omfattende slotspark, som byder på mange gamle og sjældne træer.

Du kan blandt andet se ”H.C. Andersens Lind”, hvorunder den berømte eventyrdigter efter sigende ofte sad på en bænk, når han besøgte hertugfamilien på slottet.

Derudover er selve Augustenborg by også en slentretur værd. Læs mere om Augustenborg by her.

Læs mere

Midt i hyggelige Aabenraa ligger det lille, stemningsfulde Brundlund Slot. Slottet er opført i starten af 1500-tallet på stedet, hvor der tidligere lå en borg fra 1400-tallet.
Det nuværende udseende kan føres tilbage til 1800-tallet, hvor den kendte arkitekt, C.F. Hansen ombyggede slottet i tidens populære klassicistiske stil.

Slottet ligger idyllisk omgivet af dele af den oprindelige voldgrav og med grønne åndehuller – og en sti leder dig hele vejen rundt om slottets ydre. Læg også mærke til den billedskønne vandmølle foran slottet. Vandmøllen stammer også fra 1500-tallet og fungerede også som en del af slottets forsvarsværk.

Museum for sønderjysk kunst

I 1998 flyttede kunsten ind på Brundlund Slot. Kunstmuseet Brundlund Slot byder på en fast samling af kunst fra Sønderjylland og hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Du kan blandt andet se mange værker af den lokale kunstnerkendis, Fanciska Clausen.

Læs mere

Slottet i Graasten har i dén grad et royalt skær over sig, da kongefamilien siden 1935 har brugt slottet som sommerresidens. Før kongerne og dronningernes indtog tilhørte slottet først Ahlefeldtslægten og sidenhen greverne af Augustenborg.

Slottets historie går tilbage til 1500-tallet, men den nuværende hovedbygning er opført i 1759 efter en brand.

Åben slotshave

Slottet er lukket for besøgende, men du kan til gengæld gå på opdagelse i den eventyrlige slotshave og køkkenhave – på nær når kongefamilien opholder sig på slottet.

Den store slotshave blev anlagt som en romantisk have i midten af 1700-tallet og Dronning Ingrid og sidenhen Dronning Margrethe den 2. har videreudviklet haven. I 2020 åbnede den kongelige køkkenhave også for offentligheden.

Åben slotskirke

Det er også muligt at besøge slotskirken, som er bygget sammen med selve slottet. Kirken er opført i svulmende barokstil i 1702, og det var den eneste bygning, som overlevede branden i 1757.

Læs mere

Det mægtige slot midt i Kolding har rødder tilbage til 1200-tallet, men har siden da slottet undergået en række renoveringer og udvidelser – især i 1500-tallet.

I 1808 brændte slottet, da spanske lejesoldater mistede kontrollen over en kamin. Branden var så omfattende, at man opgav at genopbygge slottet. I stedet kom det til at stå som en ruin.

I slutningen af 1800-tallet begyndte en restaurering af slottet. Arbejdet gik dog langsomt, og det var først i 1970erne, der for alvor blevet sat fut under restaureringen, som varede frem til 1994. Restaureringsarbejdet modtog den fine Europa Nostra pris i 1993.

Besøg slottet

I dag kan man besøge slottet og få et fint indtryk af det historiske bygningsværk og beundre det vellykkede restaureringsarbejde. Slottet rummer samtidig forskellige udstillinger. Er du sulten, så kan du bevæge dig ned i den tilhørende slotskælder.

Besøg staldbygningerne

Derudover kan du også besøge de tilhørende staldbygninger, som er lige så gamle som selve slottet, og som undgik branden i 1808. Fra 1500-tallet og frem husede bygningerne de kongelige stalde, og siden blev bygningerne brugt som opbevaring af materiel af militæret.

Under besættelsen overtog Gestapo staldbygningerne og oprettede sit hovedkvarter. En fængselscelle fra besættelsestiden er bevaret.

Læs mere

Nordborg Slot ligger i midt i byen af samme navn i den nordlige del af Als. Slottet blev opført i 1151 af Kong Svend under navnet Alsborg. Da Sønderborg Slot kom til nogle år senere, blev Alsborg omdøbt til Nordborg.

I 1665 brændte store dele af slottet ned, og et nyt og større slot blev opført.

Slottet har skiftet ejer ad flere omgange, og i 1909 købte det dengang tyske styre i Nordborg slottet og satte det i stand, så der kunne opføres en tysk efterskole på stedet.

Ved genforeningen i 1920 skiftede slottet igen ejer, og det har siden 1922 fungeret som dansk efterskole.

Rundt om søen og rundt i byen

Det er ikke muligt at komme ind i slottet, men der er fri adgang til den omkringliggende slotshave. Du kan også tage en cirka syv kilometer lang vandreruter omkring slottet og Nordborg Sø.

Gå også en tur rundt i selve Nordborg by, som har en del velbevarede huse. Læs mere om Nordborg.

Læs mere

Der har ligget en borg på bankerne i udkanten af Ribe siden 1100-tallet. Her opførte kongemagten en borg, som sammen med Koldinghus fungerede som en af Kongerigets grænseborge mod Hertugdømmet Slesvig.

I 1320 omtales Riberhus Slot som erstatning for den oprindelige kongsgård. Man ved ikke helt, hvordan slottet har set ud, men man ved, at borgen fik blev forsynet med voldgrav, mure og kanoner i 1500-tallet.

I 1600-tallet begyndte slottet at forfalde, og det blev til sidste revet ned. Det eneste synlige levn af Riberhus er ruinen af skriverstuen fra 1300-tallet.

Slotsbanken i dag

I dag kan man besøge voldstedet og danne sig et indtryk af, hvordan der måtte have set ud dengang i middelalderen, hvor der stod en mægtig borg på stedet.

I 1913 blev slotsbanken beriget med en statue af Dronning Dagmar, der var Kong Valdemar Sejrs kone, og som boede på borgen i perioder. Hun var efter sigende en både smuk og vellidt dronning, og hun døde på Riberhus i 1212.

Husk også at gå en tur i Ribe by, som er en af de bedst bevarede købstæder i landet. Læs mere om Ribe.

Læs mere

Schackenborg Slot er opført i 1664 og bygget på fundamentet af borgen Møgeltønderhus. Bygherren var den populære feltmarskal Hans Schack, som havde fået området overdraget af kongen i 1660.

Slottet er opført i barokstil, og det meste af slottet blev bygget op fra grunden. Dog blev det såkaldte Fruerhus stående fra den oprindelige borg, ligesom porthuset og voldgraven blev bevaret.

I mange år var slottet beboet af Hans Schacks efterkommere, men i 1978 blev Schackenborg overdraget til Prins Joachim. I dag er slottet ejet af Schackenborg Fonden, og slottet danner ramme om en række forskellige kulturelle arrangementer, ligesom det er muligt at få en guidet rundvisning.

Parken

Schackenborg er omgivet af et smukt og grønt parkområde. Den største del går under navnet Sønderhaven og byder på flere forskellige stier. Den 54 kilometer lange Marsksti passerer blandt andet igennem parken. Parken blev oprindeligt anlagt som barokave, men flere områder er efterhånden plantet om til mere vildtvoksende skov.

Tættest på slottet ligger den indre slotspark, som i mange år var lukket for publikum. Men i dag er parken igen åben, og man kan tage en tur rundt i den smukke have.

Byen og slotskirken

Ved siden af slottet ligger den yndige landsby, Møgeltønder. En tur ned ad den brostensbelagte Slotsgade er som er træde tilbage i tiden. Gaden er flankeret af smukke 1700-talshuse og -gårde opført i vestslesvigsk stil.

For enden af Slotsgade ligger den store kirke, som i mange år var slotskirke for grevskabet Schackenborg, og det kan tydeligt ses. For eksempel kan man beundre familiens private balkon “Grevindens stolbur”, som hænger over for prædikestolen. Og på kirkens kalkmalerier er den senere greve Hans Schack endda afbilledet som en af de tre konger, der tilbeder Jesus og Maria.

Kirken har i de senere år dannet ramme om fire royale begivenheder. I 2002 blev prins Felix døbt i kirken. I 2008 blev prins Joachim og Marie Cavalliers viet. I 2009 blev prins Henrik døbt i kirken, og i 2012 var det prinsesse Athenas tur til at blive døbt.

Læs mere

Det store slot ud til fjorden har rødder tilbage til slutningen af 1100-tallet, hvor det blev opført som forsvarsværk. I 1300- og 1400-tallet blev borgen udvidet og forstærket. Slottet har skiftet hænder flere gange igennem årene.

Det har skiftevis tilhørt den danske krone, hertugerne af Slesvig-Holsten og Preussen.

Museum på slottet

I dag fungerer Sønderborg Slot som museum, der formidler byen og slottets lange og dramatiske historie. Du kan for eksempel blive klogere på årene 1532-1549, hvor Kong Christian den anden var fange på slottet, eller tiden under de slesvigske krige, hvor slottet fungerede som lazaret for sårede soldater.

Flere af slottets rum og kunstskatte er smukt bevaret. For eksempel riddersalen og slotskapellet.

Læs mere

Herregården Sønderskov ligger slotsagtigt placeret på et voldsted omgivet af en voldgrav nogle kilometer vest for Vejen. Der har eksisteret en bygning på stedet siden 1400-tallet, men den nuværende herregårds historie går tilbage til 1600-tallet, hvor Sønderskov blev genopbygget efter en brand. Sidenhen blev slottet moderniseret og renoveret ad flere omgange i løbet af 1700-tallet.

Sønderskov har levet en ret omskiftelig tilværelse og skiftet ejer adskillige gange. I 1980’erne blev slottet gennemgribende og smukt restaureret – så smukt, at Sønderskov fik tildelt et Europa Nostra-diplom for restaureringsarbejdet i 1992.

Museum på slottet og mad i kælderen

I dag er det indrettet et museum på Sønderskov. I herregårdens stemningsfulde lokaler kan du derfor blive klogere på herregårdens historie, ligesom her er skiftende udstillinger.

Er du sulten, så er der god mad at få i Sønderskovs kælder, hvor Restaurant Herregårdskælderen holder til i historiske 1400-talsrammer.

Slotshaven og natur i nærheden

Udover selve museet så kan du altid gå en tur i den lille have, som omgiver Sønderskov. Du kan også udvide din gåtur ved at følge den 2,7 kilometer lange Møllesti, som tager dig igennem det velbevarede herregårdslandskab.

Læs mere

(Annonce)

Byer i Syd- og Sønderjylland

Læs mere

Natur i Syd- og Sønderjylland

Læs mere