Harrild Hede

Betagende hedelandskab hvor du bliver dus med himlens fugle

Harrild Hede er en 550 hektar stor hede i det midtjyske bakkeø-landskab. Området er ganske øde, og når du står midt på heden har du virkelig de åbne vidder foran dig. Her er hedelyng og revling så langt øjet rækker, og i det fjerne rejser Nørrelund Bakkeø sig mod himlen. Har du heldet med dig, kan du spotte kronvildt og rådyr.

Der er flere stier i landskabet, så du selv kan sammensætte en rute. Ellers kan du også følge en 8 kilometer lang gul rute, som tager dig gennem det meste.

Trist eller klassisk dansk natur

Hedeselsabets stifter, Enrico Dalgas betegnede ifølge Naturstyrelsen Harrild Hede som ”et af de tristeste steder på jorden”, men det var måske også fordi, han hellere ville opdyrke heden end at lade den ligge urørt hen.

De fleste andre har nok et mere positivt syn på det danske hedelandskab. Faktum er i hvert fald, at det var lige præcis her på Harrild Hede, at Poul Richardt sang sin hyldest til den danske natur med ”Er du dus med himlens fugle” fra filmen Vagabonderne på Bakkegården.

Apropos fugle, så er der masser af muligheder for at spotte de bevingede væsner. Natravn, kærhøg og tornfalk er hyppige gæster på heden, ligesom traner lander om foråret og af og til ørne om vinteren.

Fredet EU-projekt

I 1954 blev Harrild Hede fredet og dermed sikret mod opdyrkning. Til gengæld skal heden konstant holdes ved lige for at undgå, at den forsvinder. Her er Harrild Hede udpeget som én at seks danske heder, der indgår i et Natura 2000-projekt, som undersøger, hvordan man på bedste vis plejer og bevarer de danske hedelandskaber.

Som en af projektet blev Naturcenter Harrild Hede opført i 2013 i den gamle Harrild Vandmølle. Centeret formidler områdets natur. Både i heden og langs Holtum Å, som atter slynger sig i landskabet efter et genslyngningsprojekt.

Fra naturcenteret kan du gå en to kilometer lang rundtur langs åen. Er du heldig, kan du spotte en odder undervejs.

(Annonce)

Billeder fra Harrild Hede

Billeder fra Harrild Hede

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Brande

Læs mere

Bølling Sø

Læs mere

Vrads Sande

Læs mere

Links og kort

Naturstyrelsen – info

VisitHerning – turistinformation