Slotte og herregårde i Vestjylland

Vestjylland har historisk set ikke været det mest frugtbare område af landet. Det betyder, at antallet af slotte og herregårde er noget mindre her, end ved den jyske østkyst.

Der er dog stadig herregårde og middelalderborge, som rager op i det ellers flade landskab, og som er et besøg værd. Især kan en rundtur på Salling anbefales. Her kan du både se de to middelalderborge, Østergaard og Spøttrup og gå en tur i skovene omkring herregården Krabbesholm.

Længere vestpå er Brejninggaard med sine smukke terrakotta-ornamenter også værd at gøre et stop ved.

Læs mere

Brejninggaard

I det flade vestjyske landskab mellem Ringkøbing og Herning ligger den særprægede herregård, Brejninggaard, som er opført af Hans Lange i 1580’erne på et tidligere voldsted. I dag er to fløje af det oprindelige firefløjede anlæg bevaret, imens de to andre fløje er erstattet af moderne fløje i 1942 og 1958.

Brejninggaard spiller ikke nogen stor rolle i Danmarkshistorien, men tager alligevel en arkitektonisk særposition takket være de markante og smukke terrakottafriser, der pryder facaden.

Det brændte ler er dekoreret med slægterne Lange og Skrams våbenskjolde (tre roser og en enhjørning) samt andre fine motiver som palmer og løvehoveder.

På den tid blev danske herregårde typisk dekoreret med sandstensportaler, men Brejninggaard hentede i stedet sin inspiration fra nordtyske herregårde – som igen hentede inspiration fra Italien.

Afholdssted og efterskole

Brejninggaard var på slægten Langes hænder frem til en gang i 1600-tallet. Herefter levede herregården en noget omskiftelig tilværelse, hvor den skiftede hænder flere gange.

I 1926 købte staten Brejninggaard og solgte jorden fra, imens hovedbygningerne blev omdannet til en afholdsrestauration.

I 1942 blev herregården omdannet til efterskole.

Der er fri adgang til Brejninggaard udefra, ligesom man kan gå en tur i den omgivende have.

Links

Krabbesholm

Herregården Krabbesholm ligger smukt ud til Skive Fjord med et stort skovareal bagtil. Der lå oprindeligt en herregård ved navn Skovshoved på stedet, men Iver Krabbe opførte en ny bygning, da han overtog stedet i 1554. Han opførte den nuværende hovedbygning med det karakteristiske ottekantede tårn.

I 1700-tallet foretog den daværende ejer, Verner Rosenkrantz en gennemgående renovering af hovedbygningen, og han fik opført de to sidefløje i bindingsværk, som stadig står i dag.

I 1869 blev Skive Havn anlagt på Krabbesholms grund, og det tilførte herregården tiltrængt kapital.

I 1906 blev Krabbesholm overdraget til Skive Kommune, og året efter blev der stiftet en højskole på stedet.

Gå en tur i de smukke omgivelser

Som nævnt ligger Krabbesholm smukt ud til Skive Fjord, som udgør en underarm af Limfjorden. Bag herregården folder den store Krabbesholm Skov sig ud. Skoven udgjorde engang den gamle kystskrænt, og derfor er landskabet meget kuperet.

Samtidig er der masser af gamle løvtræer og dybe slugter. Hele herligheden er forbundet af gode vandrestier.

Links

Spøttrup

Med sine kompakte røde mure med tårne og skydeskår, som gemmer sig bag en fyldt voldgrav, ligner Spøttrup noget, som er taget direkte ud af scenerne fra en middelalderfilm. Den velholdte borg markedsfører sig da også som ”Danmarks eneste ægte middelalderborg”.

Borgen ved Spøttrup er opført i starten af 1500-tallet, da borgen var ejet af bispesædet i Viborg. De ønskede sig en stærk forsvarsborg til at kontrollere deres besiddelser på Mors – og det fik de tilsyneladende. I hvert fald skulle borgen – modsat mange andre borge i det jyske – havde overlevet bøndernes angreb under Grevens Fejde.

Efter reformationen var Spøttrup en overgang på kongens hænder, inden han forærede den til sin gode ven, Henrik Below i 1579. Han igangsatte en større renovering og ombygning til den renæssancebygning, som man kan se i dag.

Velbesøgt museumsborg

I de følgende århundreder skiftede borgen ejere en del gange, inden staten endte med at overtage Spøttrup i 1937. Herefter blev der sat et større renoveringsarbejde i gang med de forfaldne bygninger, som i 1918 var blevet fredet som en af de første danske herregårde.

I dag fremstår Spøttrup funklende fin og middelalderlig på sin lille holm omgivet af voldgraven med de ni meter høje volde. Borgen er omdannet til museum, og mange besøgende lægger vejen forbi den rustikke og velholdte borg.

Omkring borgen ligger en velholdte renæssancehave med lægeurter og frugttæer, ligesom der er udsigt til Spøttrup Sø.

Links

Østergaard

Den stemningsfulde herregård Østergaard blev påbegyndt i slutningen af 1400-tallet af slægten Krabbe og er dermed en af landets ældste herregårdsbygninger. Modsat mange andre jyske herregårde undgik den nemlig at blive brændt ned under Grevens Fejde i 1534.

Det firefløjede anlæg (som lukker som om en kun 9×9 meter stor borgplads – landets mindste) er opført i sengotisk stil, og siden opførelsen er der foretaget meget få justeringer. Derfor fremstår Østergaard i dag som et perfekt eksempel på et senmiddelalderligt dansk herregårdsbyggeri.

Østergaard blev i sin tid opført på en ø omgivet af en voldgrav, men i dag er vand og voldgrav erstattet af en græsplæne.

På ikke-adelige hænder

Som nævnt var det slægten Krabbe, som fik borgen opført, og slægten ejede Østergaard frem til 1660. Herefter blev borgen solgt til den ikke-adelige Erik Olufsen Torm. Før i tiden var det kun adelige, der måtte eje herregårdene, men med indførslen af Enevælden i 1660 blev det muligt for helt almindelige borgerlige at købe herregårdene.

Efter at have været på skiftende ejere i en årrække, overtog staten Østergaard i 1990’erne. På det tidspunkt var gården så forfalden, at det var nødvendigt med en gennemgribende renovering.

Støtteforeningen inviterer indenfor

I dag hører Østergaard under Slots- og Kulturstyrelsen, og den stemningsfulde og historiske herregård er bestemt værd at køre forbi.

Normalt er det ikke muligt at komme ind og kigge, men den lokale støtteforening ”Støtteforeningen for Middelalderborgen Østergaard” sørger jævnligt for at invitere indenfor med forskellige arrangementer og rundvisninger.

Links

(Annonce)

(Annonce)

Flere oplevelser

Naturoplevelser i Vestjylland

Læs mere

Byer i Vestjylland

Læs mere