Løgstør

Maritim muslingeby ved Aggersund

Løgstør ligger skønt ved Limfjordens indsnævring og byder sig til med hyggelige, lave byhuse og et livligt havnemiljø. Bag de lave byhusgader folder et livligt handelsliv sig ud – byens størrelse taget i betragtning.

Med kun godt 200 meter over til den anden side af fjorden på det smalleste sted har området altid været et naturligt overfartssted mellem Himmerland og Han Herred, og byen Løgstør voksede langsomt frem i 1500-tallet.

Fra sild til skaldyr

Løgstør har ansigtet vendt mod Limfjorden, og der er i høj grad vandet, der har formet og udviklet byen. Først stod den på sildefiskeri, sidenhen på transport af varer igennem det lavvandede område Løgstør Grunde – indtil anlæggelsen af den imponerende Frederik den 7.’s kanal i 1861.

I nyere tid er det især blåmuslingerne, som har klæbet sig til byen. De blå skaldyr stortrives i den næringssalte Limfjord, og Løgstør markedsfører sig i dag som ”Muslingebyen”. Det tilnavn lever Løgstør især op til, når der hvert forår bliver afholdt muslingehøstfest, og når der står muslingefestival i eventkalenderen hver sommer.

Læs mere

Indbyggertal

Løgstør: 3.972
Vesthimmerlands Kommune: 36.326

Vigtige årstal

1500-tallet: Løgstør opstår som fiskerleje under navnet Løgstedøre
1523: Byen får et toldsted og de første sildesalterier bliver opført
1690: Løgstør Lægteselskab etableres
1825: Vandet bryder igennem ved Agger Tange – sildene forsvinder
1861: Frederik den 7.’s kanal indvies
1900: Løgstør får købstadsrettigheder
1942: Aggersundbroen indvies

Byens historie i korte træk

Løgstør var oprindeligt et lille fiskerleje, som gik under navnet Løgstedøre. Efterhånden som sildene forsvandt fra Øresund i slutningen af 1400-tallet, kom der mere fokus på sildeforekomsterne i Limfjorden – heriblandt ved Løgstør.

Derfor blev der anlagt et toldsted i byen i 1523, og der kom en række sildesalterier til. Derudover nød byens borgere godt af de vanskelige sejlforhold ved Løgstør Grunde. Her var vandet så lavt, at almindelige skibe ikke kunne sejle igennem med last.
Skibene måtte derfor få hjælp fra lokale til at få fragtet deres last over på mindre pramme, imens de tomme skibe blev trukket igennem vandet. I 1690 blev byens første lægteselskab oprettet til at klare opgaven med at hjælpe skibene igennem.

Kanal skabte fremgang – og lidt tilbagegang

I 1861 blev Frederik den 7.’s kanal indviet. Den 4,4 km lange og tre meter dybe kanal gjorde, at skibene nu kunne passere uden hjælp fra det lokale lægteselskab. Det øgede trafikken ved Løgstør markant, og den toppede i 1898-1899, hvor næsten 3000 skibe sejlede igennem kanalen.

Selvom kanalen dermed var at tilbageslag for byens lægte-folk, som tidligere havde nydt godt af at hjælpe skibe igennem Løgstør Grunde, voksede byen.
I 1900 fik byen endelig købstadsrettigheder i tredje forsøg. Første gang i 1752 modsatte Aalborg sig byens ønske om købstadsrettigheder og senere, i 1841 takkede byen selv nej til muligheden, da byens borgere mente, det på det tidspunkt var for dyrt.

Muslingeeventyr
I nyere tid har Løgstør nydt godt af Limfjordens næringssalte vand, som giver gode betingelser for skaldyr. Først blev der høstet østers i stor stil i 1940’erne til 1970’erne, og siden tog blåmuslingerne over.

Limfjorden er i dag Europas tredjestørste leverandør af blåmuslinger, og de blå skaldyr er blevet byens vartegn.

Løgstør er ikke nogen storby, så du kan hurtigt få et indtryk af byen med en rask gåtur. Her er et bud:

Fra dobbeltfyret til kanalfogedens bolig

Et godt udgangspunkt for en rundtur er det spøjse dobbeltfyr ved havnen. Fyret har stået her siden 1908. Herfra går du mod vest langs vandet. Her passerer du forskellige maritime bygninger undervejs. Eksempelvis Løgstør bådebyggeri og det lille lodshus.

For enden af Løgstør Kanalhavn starter den gamle kanal, som fører dig ud til Limfjordsmuseet, som holder til i Kanalfogedboligen fra 1863. Her kan du også se og krydse den fine drejebro fra samme årstal – landets ældste fungerende af sin slags.

Retur via Fjordgade

Gå herefter lidt tilbage langs vandet igen, indtil du kommer til toldbodsbygningen. Her drejer du til højre ad Tolbodgade og til venstre af Fjordgade. Gaden er den mest harmoniske i byen og byder på en perlerække af fine byhuse fra 1800-tallet.

Fjordgade munder ud i Havnevej og dobbeltfyret. Vil du kigge på butikker og byens mere statelige bygninger, så kan du fra Fjordgade søge mod centrum og sigte efter Torvegade, Østerbrogade og Købmagergade.

Dobbeltfyret og lodshuset

Det iøjnefaldende dobbeltfyr er blevet et pejlemærke for byen. Fyret er opført i 1908, og rummer både et nordligt og et sydligt forfyr i samme bygning.

Tæt på fyret ligger det yndige lodshus, som minder lidt om et lille sommerhus. Byens havnekontor holder i dag til i bygningen.

Kanalfogedboligen og drejebroen

I forbindelse med det store kanalbyggeri blev Kanalfogedens bolig opført i 1861. Det hvidkalkede hus med de karakteristiske kamtakkede gavle huser i dag Limfjordsmuseet.

Sammen med boligen ligger den maleriske drejebro, kaldet gitterdragerdrejebroen. Støbejernsbroen er opført samtidig med kanalen og regnes for at være den ældste fungerende drejebro i Danmark.

Vil du opleve mere af det spektakulære kanalbyggeri, kan du tage en tur til Lendrup nogle kilometer mod vest, hvor du kan se de gamle kanalbetjenthuse, som også er en del af Limfjordsmuseet. Hele kanalen er i dag fredet.

Johan Skjoldborgs hus og mindesten

Er du litteraturinteresseret, så kan du gå en tur forbi Skjoldborgvej 1 i Løgstør. Her boede forfatteren Johan Skjoldborg frem til sin død i 1936. Der er ikke adgang til selve huset, men der er rejst en mindesten ved huset. Forfatteren er begravet på byens kirkegård.

Aggersundbroen og bunkerne

I 1942 blev Aggersundbroen indviet og gjorde dermed turen fra Himmerland til Han Herred noget nemmere. Indvielsen fandt sted midt under besættelsen, så der var tyske soldater til stede til selve indvielsen.

Tyskerne anlagde også en række bunkere på hver side af broen for at kunne holde øje med trafikken. En del af bunkerne står her endnu i dag – og den ene er ganske dekorativt blevet udsat for en makeover, så den ligner en ridderborg.

Aggersborg Kirke og vikingeborg

På den anden side af Limfjorden ligger den lille Aggersborg Kirke, der er opført i starten af 1200-tallet. Fra kirken er der en storslået udsigt over Limfjorden. Læg også mærke til de gamle runeinskriptioner, som kan ses på kirkens nordlige ydermur.

Ved siden af kirken ligger – eller lå – landets største vikingeringborge, Aggersborg. Borgen blev opført i slutningen af 900-tallet. Den var omgivet af en vold, som målte 240 meter i diameter, og inden for voldene var der plads til 48 langhuse.

I dag er den store vold blevet genopført, så man kan få en fornemmelse af ringborgens størrelse. Derudover er der plancher i et lille udstillingshus i nærheden, som fortæller om stedets historie.

Vitskøl Kloster

Det store, hvide Vitskøl Kloster ligger smukt og barskt ud til Limfjorden nogle kilometer syd for Løgstør. Her har det ligget siden 1158, hvor Valdemar den Store gav tilladelse til, at cisterciensermunkene kunne opføre et kloster.

Efter reformationen i 1536 var det slut med klosterlivet på Vitskøl. De sidste munke fik lov til at blive boende i nogle år, men herefter blev bygningerne overdraget til Bjørn Andersen, som valgte at omdøbe stedet til Bjørnsholm.

Læs mere om Vitskøl på siden Slotte og herregårde i Nordjylland.

Spisesteder

Der ligger en håndfuld spisesteder langs vandet og i byens butiksgader. Er du til skaldyr, så er det oplagt at smage de lokale blåmuslinger. Find et spisested hos Tripadvisor.

Overnatning

Der er flere overnatningsmuligheder i og uden for Løgstør. Da vi sidst overnattede på disse kanter, sov vi på det lille Næsbydale Badehotel 10 kilometer syd for Løgstør. Et hyggeligt sted med god morgenmad og adgang til vandet. 

Ellers kan du finde et overnatningssted hos forskellige bookingportaler som Booking.com og Airbnb. Husk dog på, at overnatningsstedet tjener bedst, hvis du booker direkte hos dem fremfor via en bookingportal.

(Annonce)

Billeder fra Løgstør

Billeder fra Løgstør

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Fosdalen og Langdal Plantage

Læs mere

Louns-halvøen

Læs mere

Nibe

Læs mere

Svinkløv Plantage og Slettestrand

Læs mere

Vestkysten

Læs mere

Aalborg

Læs mere

Links og kort

Trap Danmark – info om byens historie

Destination Himmerland – turistinfo

Muslingebyen – info om Løgstør

Limfjordsmuseet – museum i den gamle kanalfogedbolig