Møgeltønder

Smukt bevaret landsby med royale fornemmelser

Møgeltønder ligger som et lille kulturhistorisk fyrtårn midt i det flade marskland med Schackenborg Slot, Møgeltønder Kirke og den storslåede lade, Slotfelt. 

I den brostensbelagte Slotsgade ligger de grundmurede 1700-talshuse side om side og skaber en historisk tidslomme, som der kun bliver prikket et lillebitte hul i af nutidens parkerede biler. Ellers fremstår byen som et perfekt bevaret udsnit af verden af i går.

En prinsevielse og tre barnedåb

Da byen blev grundlagt i 1200-tallet omkring borgen Møgeltønderhus, var den en vigtig forsvarsbastion i det flade landskab. Borgen tog da også imod en del slag gennem tiden, indtil den blev revet ned i 1660 af militærhelten Hans Schack, som i stedet opførte det nuværende Schackenborg Slot, hvor den adelige slægt boede gennem 11 generationer.

I nyere tid har der været et royalt indslag i byen, da Prins Joachim boede på slottet i en årrække, og der var både royal vielse og barnedåb i Møgeltønder Kirke. I dag er både de royale og de adelige borte, men der er stadig et klart skær af fortidens storhed over den lille sønderjyske by.

Læs mere:

Indbyggertal (2022)

Møgeltønder by: 799
Tønder Kommune: 36.849

Vigtige årstal

1233: Fæstningen Møgeltønderhus nævnes for første gang
1639: Det første guldhorn bliver fundet ved Gallehus tæt på Møgeltønder
1660: Kong Frederik den 3. overdrager Møgeltønderhus til rigsfeltherre Hans Schack, som opfører slottet Schackenborg
1700-tallet: En lang række af de huse, der stadig pryder Slotsgade opføres
1734: Det andet guldhorn bliver fundet

Byens historie i korte træk

Møgeltønder er opstået omkring borgen Møgeltønderhus, som var ejet af Ribe Bispestol. Møgeltønder betyder “Store Tønder”, og byen var i middelalderen større end Tønder.

I 1660 overdrog Kong Frederik den 3. grunden med Møgeltønderhus til rigsfeltherre Hans Schack. Han opførte i stedet slottet Schackenborg på stedet og opførte i samme omgang byens kirke.

I gaden mellem slottet og kirken blev der i løbet 1700-tallet bygget en række karakteristiske grundmurede huse og gårde, som i dag er fredede og giver byen et harmonisk helhedsindtryk.

Møgeltønder var i øvrigt en af de såkaldte kongerigske enklaver. Det var områder, som hørte under det danske kongeriges administration, selvom områderne egentlig lå i Slesvig. Efter krigen i 1864 blev de kongerigske enklaver en del af Slesvig, og Danmark fik så til gengæld Ribe, Ærø og nogle sogne syd for Kolding.

Slottet

Schackenborg Slot er opført i 1664 og bygget på fundamentet af borgen Møgeltønderhus. Bygherren var den populære feltmarskal Hans Schack, som havde fået området overdraget af kongen i 1660.

Slottet er opført i barokstil, og det meste af slottet blev bygget op fra grunden. Dog blev det såkaldte Fruerhus stående fra den oprindelige borg, ligesom porthuset og voldgraven blev bevaret. 

I mange år var slottet beboet af Hans Schacks efterkommere, men i 1978 blev Schackenborg overdraget til Prins Joachim. I dag er slottet ejet af Schackenborg Fonden, og slottet danner ramme om en række forskellige kulturelle arrangementer, ligesom det er muligt at få en guidet rundvisning. Læs mere her.

Parken

Schackenborg er omgivet af et smukt og grønt parkområde. Den største del går under navnet Sønderhaven og byder på flere forskellige stier. Den 54 kilometer lange Marsksti passerer blandt andet igennem parken. Parken blev oprindeligt anlagt som barokave, men flere områder er efterhånden plantet om til mere vildtvoksende skov.

Tættest på slottet ligger den indre slotspark, som i mange år var lukket for publikum. Men i dag er parken igen åben, og man kan tage en tur rundt i den smukke have. Læs mere om slotsparken.

Møgeltønder Kirke

Kirken er bygget omkring 1180 og udvidet ad flere omgange – senest i 1763 med familien Schaks gravkapel. Den regnes for en af landets længste landsbykirker.

Indtil 1970 var kirken slotskirke for grevskabet Schackenborg, og det kan tydeligt ses. For eksempel kan man beundre familiens private balkon “Grevindens stolbur”, som hænger over for prædikestolen. Og på kirkens kalkmalerier er den senere greve Hans Schack endda afbilledet som en af de tre konger, der tilbeder Jesus og Maria. 

Kirken har i de senere år dannet ramme om fire royale begivenheder. I 2002 blev prins Felix døbt i kirken. I 2008 blev prins Joachim og Marie Cavalliers viet. I 2009 blev prins Henrik døbt i kirken. Og i 2012 blev prinsesse Athena døbt.

Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt

Slotsfelt

I udkanten af Møgeltønder ligger den imponerende lade Slotfelt. Laden hører til Schackenborg Slot, og den er Danmarks største lade med stråtag. I 2013 blev laden renoveret, og bare to år senere måtte den have endnu en renoveringstur efter en storm.

I dag fungerer laden som koncertsted, og du kan se en film om fundene af guldhornene i laden. Bemærk, at Slotfelt kun er åben på udvalgte dage.

Spisesteder

Møgeltønder har mange besøgende hvert år, og derfor findes der også lidt forskellige spisesteder i den lille by. Du kan blandt andet spise på den historiske Schackenborg Slotskro

Overnatning

Slotskroen byder også på overnatning. Derudover er en del af husene i og omkring Slotsgade lavet om til ferieboliger. Søg videre hos Booking.com.

(Annonce)

Fakta og historie

Indbyggertal (2021)

Møgeltønder by: 830
Tønder Kommune: 37.777

Vigtige årstal

1233: Fæstningen Møgeltønderhus nævnes for første gang

1639: Det første guldhorn bliver fundet ved Gallehus tæt på Møgeltønder

1660: Kong Frederik den 3. overdrager Møgeltønderhus til rigsfeltherre Hans Schack, som opfører slottet Schackenborg

1700-tallet: En lang række af de huse, der stadig pryder Slotsgade opføres

1734: Det andet guldhorn bliver fundet

Byens historie i korte træk

Møgeltønder er opstået omkring borgen Møgeltønderhus, som var ejet af Ribe Bispestol. Møgeltønder betyder “Store Tønder”, og byen var i middelalderen større end Tønder.

I 1660 overdrog Kong Frederik den 3. grunden med Møgeltønderhus til rigsfeltherre Hans Schack. Han opførte i stedet slottet Schackenborg på stedet og opførte i samme omgang byens kirke.

I gaden mellem slottet og kirken blev der i løbet 1700-tallet bygget en række karakteristiske grundmurede huse og gårde, som i dag er fredede og giver byen et harmonisk helhedsindtryk.

Møgeltønder var i øvrigt en af de såkaldte kongerigske enklaver. Det var områder, som hørte under det danske kongeriges administration, selvom områderne egentlig lå i Slesvig. Efter krigen i 1864 blev de kongerigske enklaver en del af Slesvig, og Danmark fik så til gengæld Ribe, Ærø og nogle sogne syd for Kolding.

Schackenborg Slot og park

Slottet

Schackenborg Slot er opført i 1664 og bygget på fundamentet af borgen Møgeltønderhus. Bygherren var den populære feltmarskal Hans Schack, som havde fået området overdraget af kongen i 1660.

Slottet er opført i barokstil, og det meste af slottet blev bygget op fra grunden. Dog blev det såkaldte Fruerhus stående fra den oprindelige borg, ligesom porthuset og voldgraven blev bevaret. 

I mange år var slottet beboet af Hans Schacks efterkommere, men i 1978 blev Schackenborg overdraget til Prins Joachim. I dag er slottet ejet af Schackenborg Fonden, og slottet danner ramme om en række forskellige kulturelle arrangementer, ligesom det er muligt at få en guidet rundvisning. Læs mere her.

Parken

Schackenborg er omgivet af et smukt og grønt parkområde. Den største del går under navnet Sønderhaven og byder på flere forskellige stier. Den 54 kilometer lange Marsksti passerer blandt andet igennem parken. Parken blev oprindeligt anlagt som barokave, men flere områder er efterhånden plantet om til mere vildtvoksende skov.

Tættest på slottet ligger den indre slotspark, som i mange år var lukket for publikum. Men i dag er parken igen åben, og man kan tage en tur rundt i den smukke have. Læs mere om slotsparken.

Møgeltønder Kirke

Kirken er bygget omkring 1180 og udvidet ad flere omgange – senest i 1763 med familien Schaks gravkapel. Den regnes for en af landets længste landsbykirker.

Indtil 1970 var kirken slotskirke for grevskabet Schackenborg, og det kan tydeligt ses. For eksempel kan man beundre familiens private balkon “Grevindens stolbur”, som hænger over for prædikestolen. Og på kirkens kalkmalerier er den senere greve Hans Schack endda afbilledet som en af de tre konger, der tilbeder Jesus og Maria. 

Kirken har i de senere år dannet ramme om fire royale begivenheder. I 2002 blev prins Felix døbt i kirken. I 2008 blev prins Joachim og Marie Cavalliers viet. I 2009 blev prins Henrik døbt i kirken. Og i 2012 blev prinsesse Athena døbt.

Guldhorn- & Kulturcenter Slotfelt

Slotsfelt

I udkanten af Møgeltønder ligger den imponerende lade Slotfelt. Laden hører til Schackenborg Slot, og den er Danmarks største lade med stråtag. I 2013 blev laden renoveret, og bare to år senere måtte den have endnu en renoveringstur efter en storm.

I dag fungerer laden som koncertsted, og du kan se en film om fundene af guldhornene i laden. Bemærk, at Slotfelt kun er åben på udvalgte dage.

Spise og sove

Spisesteder

Møgeltønder har mange besøgende hvert år, og derfor findes der også lidt forskellige spisesteder i den lille by. Du kan blandt andet spise på den historiske Schackenborg Slotskro

Overnatning

Slotskroen byder også på overnatning. Derudover er en del af husene i og omkring Slotsgade lavet om til ferieboliger. Søg videre hos Booking.com.

Billeder fra Møgeltønder

Billeder fra Møgeltønder

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Husum (Tyskland)

Læs mere

Højer

Læs mere

Rudbøl

Læs mere

Tønder

Læs mere

Tøndermarsken

Læs mere

Vadehavet

Læs mere

Links og kort

Slotfeltladen – info om laden og udstilling om guldhornene

Schackenborg – besøg slottet

Grænseforeningen – info om Møgeltønder

Møgeltønder kirke – info om kirken og kirkens historie