Skjern Ådal og Pumpestation Nord

Genskabte naturglæder ved Ringkøbing Fjord

Fra toppen af Pumpestation Nord er der en storartet udsigt over Skjern Ådal. Mod nord ligger de frodige marker og vidner om, hvordan hele området så ud, da 1960ernes store afvandingsprojekt havde forvandlet de våde enge til frodig landbrugsjord.

Mod syd folder floddeltaet sig ud i al sin genoprettede herlighed i et virvar af vand, småøer og lav vegetation. Det ser ufremkommeligt ud ved første øjekast, men sådan er det faktisk ikke helt.

Digestier, grusveje og trækfærger sørger nemlig for et forholdsvis tilgængeligt møde med landskabet, men mudder-marmoreringen på to forbipasserende mountainbikere vidner samtidig om, at det er en god idé at være praktisk klædt, når man færdes i Skjern Ådal. For der kan nemt være vådt her ved Danmarks floddelta.

Fra afvanding til genvanding

Skjern Ådals frodige og fiskefyldte væsen har i årtusinder haft en dragende effekt på mennesket. I jernalderen blev de første landsbyer etableret på stedet, og i middelalderen slog både konge- og kirkemagten sig ned langs åens breder.

Siden tog det moderne landbrug over i midten af 1900-tallet og tørlagde store områder i ådalen med landets største afvandingsprojekt. Det viste sig dog hurtigt, at den intensive dyrkning førte til både forurening og tab af dyre- og planteliv.

Derfor blev landets største afvandingsprojekt snart efterfulgt af landets største genopretningsprojekt. I dag fremstår Skjern Å og ådalen ved udmundingen i Ringkøbing Fjord igen som et smukt og dynamisk delta til glæde for folk, fæ, fisk og fugle.

Læs mere

Der venter masser af (natur)oplevelser i området mellem Skjern og Skjernåens udmunding i Ringkøbing Fjord:

Trækfærger


Kryds åen via øen Kalvholm med trækfærgerne Rørhønen og Blishønen. De er gratis at bruge og koster højst lidt sved på panden.

Pumpestation Nord

Få et overblik over området fra toppen af Pumpestation Nord, der i dag er omdannet til formidlingscenter.

Provstgaards Jagthus

Lige ved siden af Pumpestation Nord ligger Provstgaards Jagthus. Bygningen er opført i 1922 af brødrene Niels og Søren Kristian Provstgaard. I dag er huset omdannet til et lille museum, der beretter om livet ved Skjern Å’s delta. Der er en lille café tilknyttet museet. Læs mere os se åbningstider på museets hjemmeside.

Lønborg Kirke

1400-talskirken ligger på et højdedrag og byder på smukke udsigter over Skjern Ådal. Husk også at kigge indenfor, hvor der blandt andet venter en masse kalkmalerier. Den historiske borg, Borgvold, lå i øvrigt tæt ved kirken.

Naturspot

Vil du tættere på dyre- og plantelivet, kan du enten besøge Naturcenter Skjern Enge eller tage plads i et af områdets fugletårne.

Hængebroer

Der er opført to såkaldte hængebroer, der krydser åen. Den ene hedder Lundenæsbroen og ligger dér, hvor Omme Å løber ud i Skjern Å. Tæt ved Skjern ligger Kong Hans’ Bro, som er opført tæt ved det sted, hvor der er fundet rester af en bro fra 1100-tallet. Ved broen står en mindesten, der fortæller om Kong Hans, som faldt i vandet på dette sted en vinterdag. Kulden kostede ham en lungebetændelse, som senere tog livet af ham.

Læs mere om oplevelserne i Skjern Ådal hos Naturstyrelsen.

Pumpestationerne

I det flade landskab ved Skjern Å’s udmunding rager Pumpestation Nord godt op. Bygningen er den største af de i alt fem pumpestationer, som sørgede for at afvande engene ved Skjern Å i 1960erne.

I 2013 omdannede Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra RealDania – Pumpestation Nord og de fire øvrige stationer til aktive formidlingscentre, som fortæller om åens historiske udvikling fra afvanding til genopretning. Samtidig fungerer stationerne også som glimrende udsigtsplatforme.

Pumpestation Nord er stadig i drift, og den afvander en del af landbrugsjorden, som ikke blev en del af genopretningsprojektet i 1990erne. De grønne marker nord for pumpestationen viser derfor, hvordan hele området ved Skjernåens udmunding har set ud fra slutningen af 1960erne og frem til årtusindeskiftet.

Pumpestation Nord står derfor som en konkret overgang mellem det afvandede og det genoprettede ved Skjern Å. Og så er den solide bygning et godt sted at søge ly, når vinden tager fat.

Naturgenopretning i Skjern Ådal

Skjern Ådal fremstår i dag som et stort og frodigt naturområde tæt ved Ringkøbing Fjord. Men indtil for få år siden var området et drænet stykke landbrugsland med store udfordringer for naturen og dyrelivet. Her er et kort rids af historien om Skjern Å og det, der blev Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

Populært siden stenalderen

Helt tilbage til stenalderen har Skjern Å været et trækplaster for mennesket, der har dyrket den frugtbare jord i området og fisket i åen. I jernalderen opstod der en række byer tæt ved åen, og den intensive dyrkning fortsatte langt op i middelalderen, hvor laksefiskeri og studehandel hittede.

Gennem århundreder havde kongemagten en særlig interesse i området, og der har været kongsgårde og borge langs åen – for eksempel Borgvold og Lundenæs. Også kirken var til stede i området med Lønborg Bispegård, der stadig eksisterer i dag under navnet Lønborggaard – dog med nyere bygninger opført i 1839.

Tørlægning

Allerede i 1800-tallet begyndte lokale bønder at grave kanaler langs åen, og med anlæggelsen af Skjern Å Kanalen i 1870erne begyndte en organiseret afvanding.

De helt store planer om en omfattende afvanding af hele Skjern Ådal opstod også i 1800-tallet, men det var først i 1960erne, tørlægningen for alvor tog fart. Åen blev rettet ud, vandet blev ledt over i kanaler, og fem pumpestationer blev opført for at regulere vandstanden. I 1968 var hele 4000 hektar eng drænet og omdannet til landbrugsjord.

I de første år efter tørlægningen var udbyttet på de nye marker stort. Men der gik ikke længe, før problemerne meldte sig. Den udrettede å ledte store mængder næringsstoffer ud i Ringkøbing Fjord, og området blev præget af okkerforurening. Det gik hårdt ud over dyre- og plantelivet, og samtidig faldt udbyttet fra landbrugsjorden.

Den store genopretning

Den stigende forurening betød, at der i slutningen 1990erne blev sat gang i det, der er kendt som Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Åen skulle kort sagt genskabes for at sikre vandkvaliteten og bringe dyre- og plantelivet tilbage.

Da projektet var færdigt i 2003, var 2200 af de 4000 tidligere tørlagte hektar blevet ført tilbage og 43 kilometer å-løb var blevet gravet op.

I dag fremstår udmundingen af Skjern Å som et naturskønt område, og ådalen er i dag udpeget som Natura 2000-område på grund af sin store betydning for en række sjældne og beskyttelseskrævende plante- og dyrearter.

Vandre- cykel- og rideruter

Der er flere forskellige stier i Skjern Ådal – både hvis du er gående eller cyklende, eller hvis du vil opleve naturen fra hesteryg. En populær tur er den otte kilometer lange gule rute rundt om Vester Enge. Turen starter og slutter ved Pumpestation Nord og byder blandt andet på en tur med trækfærgerne. 

Få et overblik over alle vandre- cykel- og rideruter hos Naturstyrelsen.

Praktisk information

Ved Pumpestation Nord (for enden af Fuglsandvej) er der parkeringsplads. Her er også toilet og bål- og shelterplads.

Rejser du med offentlig transport, er nærmeste busstoppested fem kilometer derfra ved Lønborg. Bus 69 kører mellem Skjern og Lønborg.

(Annonce)

Oplevelser

Oplevelser i Skjern Ådal

Der venter masser af (natur)oplevelser i området mellem Skjern og Skjernåens udmunding i Ringkøbing Fjord:

Trækfærger


Kryds åen via øen Kalvholm med trækfærgerne Rørhønen og Blishønen. De er gratis at bruge og koster højst lidt sved på panden.

Pumpestation Nord

Få et overblik over området fra toppen af Pumpestation Nord, der i dag er omdannet til formidlingscenter.

Provstgaards Jagthus

Lige ved siden af Pumpestation Nord ligger Provstgaards Jagthus. Bygningen er opført i 1922 af brødrene Niels og Søren Kristian Provstgaard. I dag er huset omdannet til et lille museum, der beretter om livet ved Skjern Å’s delta. Der er en lille café tilknyttet museet. Læs mere os se åbningstider på museets hjemmeside.

Lønborg Kirke

1400-talskirken ligger på et højdedrag og byder på smukke udsigter over Skjern Ådal. Husk også at kigge indenfor, hvor der blandt andet venter en masse kalkmalerier. Den historiske borg, Borgvold, lå i øvrigt tæt ved kirken.

Naturspot

Vil du tættere på dyre- og plantelivet, kan du enten besøge Naturcenter Skjern Enge eller tage plads i et af områdets fugletårne.

Hængebroer

Der er opført to såkaldte hængebroer, der krydser åen. Den ene hedder Lundenæsbroen og ligger dér, hvor Omme Å løber ud i Skjern Å. Tæt ved Skjern ligger Kong Hans’ Bro, som er opført tæt ved det sted, hvor der er fundet rester af en bro fra 1100-tallet. Ved broen står en mindesten, der fortæller om Kong Hans, som faldt i vandet på dette sted en vinterdag. Kulden kostede ham en lungebetændelse, som senere tog livet af ham.

Læs mere om oplevelserne i Skjern Ådal hos Naturstyrelsen.

Pumpestationerne

Pumpestationerne

I det flade landskab ved Skjern Å’s udmunding rager Pumpestation Nord godt op. Bygningen er den største af de i alt fem pumpestationer, som sørgede for at afvande engene ved Skjern Å i 1960erne.

I 2013 omdannede Ringkøbing-Skjern Kommune – med støtte fra RealDania – Pumpestation Nord og de fire øvrige stationer til aktive formidlingscentre, som fortæller om åens historiske udvikling fra afvanding til genopretning. Samtidig fungerer stationerne også som glimrende udsigtsplatforme.

Pumpestation Nord er stadig i drift, og den afvander en del af landbrugsjorden, som ikke blev en del af genopretningsprojektet i 1990erne. De grønne marker nord for pumpestationen viser derfor, hvordan hele området ved Skjernåens udmunding har set ud fra slutningen af 1960erne og frem til årtusindeskiftet.

Pumpestation Nord står derfor som en konkret overgang mellem det afvandede og det genoprettede ved Skjern Å. Og så er den solide bygning et godt sted at søge ly, når vinden tager fat.

Naturgenopretning i Skjern Ådal

Naturgenopretning i Skjern Ådal

Skjern Ådal fremstår i dag som et stort og frodigt naturområde tæt ved Ringkøbing Fjord. Men indtil for få år siden var området et drænet stykke landbrugsland med store udfordringer for naturen og dyrelivet. Her er et kort rids af historien om Skjern Å og det, der blev Danmarks største naturgenopretningsprojekt.

Populært siden stenalderen

Helt tilbage til stenalderen har Skjern Å været et trækplaster for mennesket, der har dyrket den frugtbare jord i området og fisket i åen. I jernalderen opstod der en række byer tæt ved åen, og den intensive dyrkning fortsatte langt op i middelalderen, hvor laksefiskeri og studehandel hittede.

Gennem århundreder havde kongemagten en særlig interesse i området, og der har været kongsgårde og borge langs åen – for eksempel Borgvold og Lundenæs. Også kirken var til stede i området med Lønborg Bispegård, der stadig eksisterer i dag under navnet Lønborggaard – dog med nyere bygninger opført i 1839.

Tørlægning

Allerede i 1800-tallet begyndte lokale bønder at grave kanaler langs åen, og med anlæggelsen af Skjern Å Kanalen i 1870erne begyndte en organiseret afvanding.

De helt store planer om en omfattende afvanding af hele Skjern Ådal opstod også i 1800-tallet, men det var først i 1960erne, tørlægningen for alvor tog fart. Åen blev rettet ud, vandet blev ledt over i kanaler, og fem pumpestationer blev opført for at regulere vandstanden. I 1968 var hele 4000 hektar eng drænet og omdannet til landbrugsjord.

I de første år efter tørlægningen var udbyttet på de nye marker stort. Men der gik ikke længe, før problemerne meldte sig. Den udrettede å ledte store mængder næringsstoffer ud i Ringkøbing Fjord, og området blev præget af okkerforurening. Det gik hårdt ud over dyre- og plantelivet, og samtidig faldt udbyttet fra landbrugsjorden.

Den store genopretning

Den stigende forurening betød, at der i slutningen 1990erne blev sat gang i det, der er kendt som Danmarks største naturgenopretningsprojekt. Åen skulle kort sagt genskabes for at sikre vandkvaliteten og bringe dyre- og plantelivet tilbage.

Da projektet var færdigt i 2003, var 2200 af de 4000 tidligere tørlagte hektar blevet ført tilbage og 43 kilometer å-løb var blevet gravet op.

I dag fremstår udmundingen af Skjern Å som et naturskønt område, og ådalen er i dag udpeget som Natura 2000-område på grund af sin store betydning for en række sjældne og beskyttelseskrævende plante- og dyrearter.

Vandre- cykel- og rideruter

Vandre- cykel- og rideruter

Der er flere forskellige stier i Skjern Ådal – både hvis du er gående eller cyklende, eller hvis du vil opleve naturen fra hesteryg. En populær tur er den otte kilometer lange gule rute rundt om Vester Enge. Turen starter og slutter ved Pumpestation Nord og byder blandt andet på en tur med trækfærgerne. 

Få et overblik over alle vandre- cykel- og rideruter hos Naturstyrelsen.

Praktisk information

Praktisk information

Ved Pumpestation Nord (for enden af Fuglsandvej) er der parkeringsplads. Her er også toilet og bål- og shelterplads.

Rejser du med offentlig transport, er nærmeste busstoppested fem kilometer derfra ved Lønborg. Bus 69 kører mellem Skjern og Lønborg.

Billeder fra Skjern Ådal

Billeder fra Skjern Ådal

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Nymindegab

Læs mere

Ringkøbing

Læs mere

Skovsnogen

Læs mere

Links og kort

Naturstyrelsen – info om Skjern Ådal

RealDania – info om Pumpestation Nord