Oddesund

Bunkere, udsigt og en fin lille grisetå

Oddesund forbinder Jylland med Thyholm og Thy, og området har altid været lidt af et knudepunkt. Især efter 1825 hvor vandet brød igennem ved Agger Tange og fjernede den landfaste forbindelse mellem Thy og Jylland.

Under 2. Verdenskrig opførte tyskerne en række bunkere ved sundet, og i dag  er de klodsede betonbyggerier en vigtig del af et besøg ved Oddesund. Nede i mørket i fire af bunkerne venter der nemlig forskellige gratis udstillinger af lys- lyd og videoværker.

Ved siden af bunkerne er det opført et lille formidlingstårn, der fortæller om områdets natur og historie, og som tilbyder en fremragende udsigt over det flade landskab. Husk også at gøre et stop ved det lillebitte fyrtårn på Grisetå Odde syd for Oddesundbroen.

Læs mere

Tyske bunkere

Allerede under 1. Verdenskrig blev der bygget en forsvarsstilling ved Oddesund. Men det er især levnene fra 2. Verdenskrig, der er synlige ved sundet i dag. 

I 1943 byggede tyskerne en række bunkere ved Oddesund for at forsvare broen. De fem bunkere, der blev opført på nordsiden er bevaret, hvoraf de fire i dag er en del af kunstprojektet “Regelbau 411”.

Regelbau 411

Siden 2018 har fire bunkere ved Oddesund fungeret som kunstformidlingscentre. Inde i mørket venter der forskellige former for eksperimenterende lyd-, lys- og videokunst, og de rå betonbunkere er med til at skabe en helt speciel ramme om de skiftende udstillinger.

Formidlingstårnet

Det 12,5 meter høje tårn ved Oddesund blev indviet i 2018, og skal give besøgende indsigt i den lokale natur og historie. Fra toppen af tårnet er der en fornem 360 graders udsigt over omgivelserne – blandt andet over til Toftum Bjerge på den anden side af vandet. På vej mod toppen af tårnet kan man læse, se og lytte til fortællinger om området.

Naturen

Det flade landskab ved Oddesund byder på flere strandenge og strandvolde. Der er lavet en 3,2 kilometer lang markeret rute igennem de flade – og til tider våde – omgivelser. Dele af området er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Oddesund og broen

Oddesundbroen forbinder Jylland med øen Thyholm. Broen er 472 meter lang og blev indviet i 1938.

Oddesund har altid været et vigtigt forbindelsesled mellem Jylland og Thyholm og videre til Thy. Ikke mindst siden 1825, hvor Vesterhavet brød igennem ved Agger Tange. Det betød, at Thy ikke længere var landfast med Jylland og transport derfor skulle ske via Oddesund eller Mors.

De små, idylliske sommerhuse, der står på stranden tæt ved broen blev i øvrigt oprindeligt brugt til beboelse for brobyggerne.

Grisetå Odde Fyr

Lige syd for Oddesund strækker en lille odde med det pusseløjerlige navn “Grisetå Odde” sig ud i vandet. For enden af den grisetå-formede odde står et af landets mindste og kønneste fyrtårne. 

Det rød- og hvidstribede tårn er fra 1909 og er med sine blot 10 meter langt fra et af de højeste fyrtårne i landet. Til gengæld er det fredede fyr et af de mest fotogene. Tæt ved fyret kan man se resterne af landingsstedet for den gamle rofærge, der sejlede over sundet i gamle dage.

(Annonce)

Bunkere med kunst

Tyske bunkere

Allerede under 1. Verdenskrig blev der bygget en forsvarsstilling ved Oddesund. Men det er især levnene fra 2. Verdenskrig, der er synlige ved sundet i dag. 

I 1943 byggede tyskerne en række bunkere ved Oddesund for at forsvare broen. De fem bunkere, der blev opført på nordsiden er bevaret, hvoraf de fire i dag er en del af kunstprojektet “Regelbau 411”.

Regelbau 411

Siden 2018 har fire bunkere ved Oddesund fungeret som kunstformidlingscentre. Inde i mørket venter der forskellige former for eksperimenterende lyd-, lys- og videokunst, og de rå betonbunkere er med til at skabe en helt speciel ramme om de skiftende udstillinger.

Formidlingstårnet og naturen

Formidlingstårnet

Det 12,5 meter høje tårn ved Oddesund blev indviet i 2018, og skal give besøgende indsigt i den lokale natur og historie. Fra toppen af tårnet er der en fornem 360 graders udsigt over omgivelserne – blandt andet over til Toftum Bjerge på den anden side af vandet. På vej mod toppen af tårnet kan man læse, se og lytte til fortællinger om området.

Naturen

Det flade landskab ved Oddesund byder på flere strandenge og strandvolde. Der er lavet en 3,2 kilometer lang markeret rute igennem de flade – og til tider våde – omgivelser. Dele af området er udpeget som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.

Oddesund og broen

Oddesund og broen

Oddesundbroen forbinder Jylland med øen Thyholm. Broen er 472 meter lang og blev indviet i 1938.

Oddesund har altid været et vigtigt forbindelsesled mellem Jylland og Thyholm og videre til Thy. Ikke mindst siden 1825, hvor Vesterhavet brød igennem ved Agger Tange. Det betød, at Thy ikke længere var landfast med Jylland og transport derfor skulle ske via Oddesund eller Mors.

De små, idylliske sommerhuse, der står på stranden tæt ved broen blev i øvrigt oprindeligt brugt til beboelse for brobyggerne.

Grisetåodde Fyr

Grisetå Odde Fyr

Lige syd for Oddesund strækker en lille odde med det pusseløjerlige navn “Grisetå Odde” sig ud i vandet. For enden af den grisetå-formede odde står et af landets mindste og kønneste fyrtårne. 

Det rød- og hvidstribede tårn er fra 1909 og er med sine blot 10 meter langt fra et af de højeste fyrtårne i landet. Til gengæld er det fredede fyr et af de mest fotogene. Tæt ved fyret kan man se resterne af landingsstedet for den gamle rofærge, der sejlede over sundet i gamle dage.

Billeder fra Oddesund

Billeder fra Oddesund

(Annonce)

Oplevelser i nærheden

Doverodde

Læs mere

Lemvig

Læs mere

Nationalpark Thy

Læs mere

Thisted

Læs mere

Toftum Bjerge

Læs mere

Venø

Læs mere

Links og kort

Regelbau 411 – info om kunsthallen og projektet

Geopark Vestjylland – Oddesund – historie om stedet

Geopark Vestjylland – info om hele det geologiske område